Jak dobrać moc kotła gazowego w zależności od potrzeby wykorzystania go również do podgrzewania c.w.u.?

Podstawą doboru kotła grzewczego jest obliczone w projekcie budowlanym zapotrzebowanie na moc grzewczą w kilowatach (kW). Przy braku tej informacji, orientacyjną moc kotła można określić na podstawie kubatury lub powierzchni ogrzewanych pomieszczeń, uwzględniając izolacyjności przegród (ściany, okna, drzwi), ich usytuowanie względem stron świata, temperatury obliczeniowej na zewnątrz i wewnątrz budynku. Uproszczony dobór może być niedokładny (zbyt mała moc kotła lub wyższe koszty inwestycyjne). Dlatego warto korzystać z usług projektanta. Jeśli kocioł ma podgrzewać ciepłą wodę użytkową należy uwzględnić ten fakt przy jego doborze.

W przypadku kotła dwufunkcyjnego lub kotła ze zintegrowanym zasobnikiem c.w.u. nie ma potrzeby wykonywania dodatkowego zwiększania mocy urządzenia ze względu na produkcję c.w.u. Wystarczy tak dobrać kocioł, aby zapewniał odpowiednią moc dla celów ogrzewania i sprawdzić, czy zapewni on odpowiednią wydajność c.w.u.

W przypadku kotła jednofunkcyjnego, który ma współpracować z wolnostojącym zasobnikiem c.w.u. należy zapewnić odpowiednią moc niezbędną do ogrzewania pomieszczeń, ale dodatkowo należy sprawdzić i ewentualnie zwiększyć moc kotła tak, aby moc wężownicy zasobnika nie była większa niż moc kotła.

Jeśli system grzewczy pracuje z tzw. priorytetem c.w.u., a woda jest podgrzewana okresowo, w stosunkowo krótkich przedziałach czasu, to nie ma potrzeby sumowania zapotrzebowania na moc cieplną dla potrzeb ogrzewania i ciepłej wody. Wystarczy sprawdzić czy zapotrzebowanie na moc cieplną jest wyższe dla ogrzewania, czy dla ciepłej wody i dobrać kocioł do wyższego z nich. W przypadku domów jednorodzinnych, mieszkań lub apartamentów zapotrzebowanie mocy dla produkcji ciepłej wody jest zwykle wyższe niż na cele ogrzewania.